สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์เปิดรับสมัคร : กีฬาและเยาวชน SDGs ‘Funshop’

สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์เปิดรับสมัคร : กีฬาและเยาวชน SDGs 'Funshop'

สมัครตอนนี้เพื่อเข้าร่วม UNESCO Sport และ SDGs Youth “Funshop” เป็นครั้งแรก

กีฬาเป็นวิถีสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ชีวิตชุมชนที่โด่งดังทั่วโลกและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังมีการอ้างอิงอย่างชัดเจนภายในวาระการประชุมสหประชาชาติ 2030 ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนและสันติภาพ 

การใช้กีฬาเพื่อแสวงหาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

กำลังขยายออกไป ซึ่งอาจเนื่องมาจากความเก่งกาจและความสามารถในการมีส่วนร่วมกับส่วนต่างๆ ของสังคมที่สื่ออื่นๆ อาจไม่เพียงพอการริเริ่มระดับรากหญ้าที่ขับเคลื่อนด้วยความกระตือรือร้นและพลังของนักเคลื่อนไหวเยาวชนในท้องถิ่นมีความสำคัญต่อการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาที่เน้นด้านกีฬาเป็นหลัก ความคิดริเริ่มเหล่านี้มักมีผลกว้างขวางและมีผลกระทบที่ยั่งยืน ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่ดีในการให้ข้อมูลและกำหนดการพัฒนานโยบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนมีความสามารถพิเศษในการส่งเสริมการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และสร้างสรรค์เพื่อความท้าทายในการพัฒนา ในเรื่องนี้ ผู้กำหนดนโยบายและประชาคมระหว่างประเทศจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากความรู้ของผู้นำรุ่นเยาว์ในการแจ้งการกำหนดนโยบายและขยายฐานหลักฐานเพื่อสนับสนุนกีฬาทางการเงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนา

ยูเนสโกกำลังมองหาผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเตเพื่อเข้าร่วมใน “Funshop” ของ Sport & the SDGs ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนที่มีความหมายในการออกแบบนโยบายด้านกีฬา ส่งเสริมความร่วมมือทั่วทั้งภูมิภาค และทำให้กรณีของกีฬาเป็น เครื่องมือในการพัฒนาที่สำคัญคนหนุ่มสาวที่โดดเด่นสองคนจากแต่ละประเทศที่มีรายชื่อ (ดูด้านล่างในหัวข้อ “ใคร”) จะได้รับเชิญให้ทำการบรรยายแบบ TED ในกรุงมะนิลาแก่ผู้ฟังของผู้สนับสนุนเยาวชนในด้านพลังแห่งกีฬา ตลอดจนผู้แทนยูเนสโก องค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่นที่สนับสนุนการเสริมพลังเยาวชน อำนาจการกีฬาของประเทศเจ้าภาพ คณะกรรมการกีฬาแห่งฟิลิปปินส์ นักกีฬารุ่นเยาว์ และสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกจากภาคประชาสังคมที่สนับสนุนกีฬาเพื่อการพัฒนา

“funshop” สามวัน 

(เวิร์กช็อปที่ออกแบบมาเพื่อเน้นความคิดเชิงบวกและการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีอยู่ในกีฬา) จะเป็นทั้งการเรียนรู้และการดำเนินการตามหลักสูตรที่มีอุปสรรค ปฏิสัมพันธ์กับเยาวชนในท้องถิ่นและการทัศนศึกษาเพื่อเยี่ยมชมหน่วยงานกีฬาของฟิลิปปินส์ (PSAs) ที่ได้รับการคัดเลือก ) และเข้าร่วมอย่างแข็งขันในกีฬาระดับรากหญ้าในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาโปรแกรมผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นผู้เข้าร่วม Funshop หลักและคาดว่าจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งหมด รวมถึงเซสชันการฝ่าวงล้อมหลักที่เน้นการรวบรวมมุมมองของเยาวชนในประเด็นและโอกาสในการกำหนดกีฬาเพื่อการพัฒนาผู้เข้าร่วมหลักต้องส่งบทสรุปของ “การพูดคุยแบบ TED” ในรูปแบบรายงานสั้นๆ ถึงผู้จัดงาน UNESCO การมีส่วนร่วมอื่น ๆ ในเอกสารส่งออกที่สำคัญจะเป็นไปโดยสมัครใจแม้ว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมในคณะทำงานที่จะเรียกประชุมระหว่างงาน ตั๋วเครื่องบิน อาหาร และที่พักจะจัดเตรียมโดย UNESCO และ PSC 

สุดท้าย และบางทีบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้เรียนรู้ระหว่างที่ฉันอยู่ที่มอริเชียสก็คือคุณค่าของการเป็นหุ้นส่วน ภายในภาคกีฬา รัฐมนตรีและผู้กำหนดนโยบายต้องมีส่วนร่วมกับผู้คนในพื้นที่ Local Active Mauritius Partnerships (LAMPs) เปิดโอกาสให้ได้ออกกำลังกายโดยมีส่วนร่วมและส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นและจัดแนววัตถุประสงค์จากบนลงล่างด้วยแนวทางจากล่างขึ้นบน ในระดับเขตเลือกตั้ง เครือข่ายขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ NGOs ตั้งใจที่จะทำงานร่วมกันเพื่อประกันอนาคตที่ดีกว่าสำหรับกีฬาและสวัสดิภาพของบุคคล นอกจากนี้ ด้วยการตัดกีฬาในหลายด้านของสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องสร้างความร่วมมือนอกภาคส่วนของตน พลศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับเด็กต้องได้รับความร่วมมือจากกระทรวงส่งเสริมเยาวชน กีฬา & นันทนาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างโอกาสที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทางเชิงรุก จำเป็นต้องมีความร่วมมือกับกระทรวงโครงสร้างพื้นฐาน การทำให้ผู้หญิงในท้องถิ่นมีความกระฉับกระเฉงทำได้ดีที่สุดโดยความร่วมมือกับกระทรวงเพศสภาพ พันธมิตรแต่ละรายและทุกคนมีส่วนร่วมใน SDG 17สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์